Những Thông Tin Cần Biết Về Thạch Cao Chống Cháy

1. Những yếu tố chống cháy cho trần vách thạch cao

Trong một số điều kiện yêu cầu về vật liệu nhất định, trần vách thạch cao có thời gian chịu lửa lên đến 2h theo hệ thống, trong trường hợp xảy ra cháy.


1.1 Một số yếu tố để đánh giá chất lượng của vật liệu thạch cao.

– Tính ổn định: Là tình trạng đạt tới giới hạn khi kết cấu bị phá huỷ và không còn khả năng chiụ tải.
– Tính phá hủy: Là tình trạng đạt tới giới hạn khi kết cấu xuất hiện vết nứt hoặc lổ hổng khiến lửa và hơi nóng có thể tràn qua.
– Tính cách nhiệt: Là trạng thái tới hạn khi bề mặt bên kia đạt nhiệt độ trung bình 140ºC hoặc ở một số điểm đạt 180ºC.

1.2 Tiêu chí đánh giá chống cháy

Trần vách thạch cao có trọng lượng nhẹ và không chịu tải, cho nên tiêu chí đánh giá độ chịu lửa chỉ dựa trên tính phá hủy và tính cách nhiệt. Độ chịu lửa của vách chống cháy được tính bằng thời gian theo phút, thông thường là 30 phút, 60 phút, 90 phút, 120 phút

Vách thạch cao được xem là chống cháy khi cả 3 tiêu chí đánh giá đều bằng hoặc cao hơn thời gian chống cháy yêu cầu.

Ví dụ như vách chống cháy có thời gian chịu lửa là 60 phút có nghĩa là cả 3 tiêu chí đánh giá đều không thấp hơn thời gian này.

2. Quy định về trần vách thạch cao chống cháy

Vách trần chống cháy là vách có tính chất cách nhiệt chống lan lửa theo tiêu chuẩn quy định, dựa trên cơ sở tiêu chí về độ chịu lửa.
– Vách thạch cao chống cháy phải được kiểm nghiệm cho từng thiết kế (theo thời gian chống cháy) và có bản báo cáo kết quả kiểm nghiệm (test report).

– Tính cách nhiệt : Là trạng thái tới hạn khi bề mặt bên kia đạt nhiệt độ trung bình 140ºC hoặc ở một số điểm đạt 180ºC.

– Độ chiụ lửa: (FRR :Fire Resistance Rating ) : Là thời gian tính bằng phút khi thực hiện thí nghiệm xác định tính chịụ lửa của cấu kiện theo 3 tiêu chí nêu trên

– Tính phá hủy : Là trạng thái tới hạn khi cấu kiện xuất hiện vết nứt hoặc lổ hổng khiến lửa và hơi nóng có thể tràn qua.

– Tính ổn định: Là trạng thái tới hạn khi kết cấu bị phá huỷ và không còn khả năng chiụ tải.

– Vách thạch cao là vách nhẹ và không chịu tải, cho nên tiêu chí đánh giá độ chịu chịu lửa chỉ dựa trên tính phá hủy và tính cách nhiệt.

– Độ chịu lửa của vách chống cháy được tính bằng thời gian theo phút, thông thường là 30’, 60’, 90’, 120’.

– Vách chống cháy được kiểm nghiệm theo hệ thống đã lắp đặt hoàn chỉnh, không kiểm nghiệm từng tấm thạch cao riêng rẽ.

Với những loại công trình cần có hệ thống chống cháy trần và vách ngăn là tất cả các loại nhà phố, nhà biệt thự, chung cư, nhà cao tầng. Đặc biệt là khu vực nấu nướng, khu vực sản xuất, khu vực lưu trữ tài liệu, nhà kho, vũ trường, quán bar, bảo tàng, triển lãm,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *