Tấm Sợi Khoáng Daiken New NDF

Liên hệ

Excel – Tone MR có khả năng chống ẩm rất cao, bảo đảm về chất lượng. Tấm được bảo hành trong vòng 10 năm khỏi những cong võng hữu hình ở điều kiện lên đến 500C và độ ẩm tương đối 99%.